• REGULAMIN

REGULAMIN

Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep Misanthropy.pl należący do firmy MISANTHROPY, Firma zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 839 320 6635, REGON 380655844


email:  misanthropystore@gmail.com

INFORMACJE PODSTAWOWE/ZAMÓWIENIA

1. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość miedzy zamawiającym, a sklepem internetowym Misanthropy.pl

2.Zamówienia są przyjmowane poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu, ewentualnie przez pocztę mailową

3. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie adresu do realizacji(imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).

4. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje się skontaktować z kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania Jeżeli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.

WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. W koszyku klient wskazuje:

  • zamawiane produkty oraz ich ilość;
  • adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
  • (opcjonalnie) kod rabatowy.

2. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.

3.Wysyłka zakupionego towaru zazwyczaj realizowana jest w terminie do 5 dni roboczych (Najczęściej 1-3 dni robocze), przy czym termin ten liczony jest od momentu potwierdzenia płatności na koncie sklepu.

4.Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

5. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.

6.Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, sklep zwróci klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 dni od dnia wysłania informacji

7. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

CENY PRODUKTÓW I KOSZTY PRZESYŁKI

1.Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.

3. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.

FORMY PŁATNOŚCI

1.  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

banner_1215x200A.png

2. Karta płatnicza

dostępne rodzaje kart:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

zwrot środków, m.in. w przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, zwrot następuje na rachunek karty użytej do płatności

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

 

REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU

1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i nie powinny posiadać uszkodzeń

2. Reklamację można złożyć drogą mailową 

3. Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru bezzwłocznie po odbiorze. Każdemu klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w przypadku niepoprawnie wykonanego zamówienia (tj. błędnie wysłany produkt / błędnie wysłany rozmiar), widocznych uszkodzeń odzieży.

4. Zamówienie może podlegać reklamacji tylko i wyłącznie jeśli dostarczony produkt nie jest zgodny z zamówieniem złożonym przez klienta. 

5. Zwrot towaru lub kosztów za zamówienie w przypadku uszkodzeń mechanicznych, powstałych z winy klienta nie jest możliwy

6. Upewnij się, że zwracany towar nie nosi żadnych śladów użytkowania lub uszkodzeń a także zawiera oryginalne opakowanie

7. Zakupiony towar możesz zwrócić do 14 dni od daty dostawy zamówienia.

8. Zastrzegamy prawo do odrzucenia zwrotów wysłanych po upływie wyznaczonego terminu oraz artykułów, których stan wskazuje na zużycie lub zniszczenie.

9.  W przypadku zwrotu towaru koszt wysyłki leży po stronie klienta.

10. Do zwracanej paczki należy dołączyć numer zamówienia, dane kontaktowe, numer rachunku bankowego oraz zawrzeć informację, czy przesyłka jest zwrotem/wymianą/reklamacją.

W sprawie zwrotów należy kontaktować się poprzez e-mail misanthropystore@gmail.com 
(wymagane: przesłanie numeru tracking wysyłanej przesyłki zwrotnej inpost)

 

Adres do wysyłki zwrotów:

 

Zwracaną rzecz wyślij poprzez InPost na adres:

MISANTHROPY 
email: misanthropystore@gmail.com
531671971
PACZKOMAT-  WAW449M (Belliniego 2)
03-289
Warszawa 

(Numer telefonu podany powyżej nie jest numerem kontaktowym ze sklepem, w celu nawiązania kontaktu prosimy o wiadomość e-mail - misanthropystore@gmail.com)

 

ZWROTY NALEŻNOŚCI

1. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 21 dni roboczych przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, w przypadku:

-anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją

-uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy

Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.  MISANTHROPY PRZETWARZA DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW, W CELU PRAWIDŁOWEGO WYKONYWANIA UMÓW ZAWARTYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO, CO OZNACZA, ŻE DANE TE SĄ POTRZEBNE W SZCZEGÓLNOŚCI DO:

- ZAREJESTROWANIA SIĘ NA STRONIE MISANTHROPY.PL 
- ZREALIZOWANIA UMOWY SPRZEDAŻY

2. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?
DANE OSOBOWE UDOSTĘPNIAMY OPERATOROM POCZTOWYM I KURIEROM W ZAKRESIE DORĘCZANIA PRZESYŁEK, BANKOM I PODMIOTOM ZAPEWNIAJĄCYM USŁUGI PŁATNICZE, ŚWIADCZĄCYM NA RZECZ ADMINISTRATORA USŁUGI PRAWNE ORAZ KSIĘGOWE ORAZ INNYM PODMIOTOM, KTÓRYM ADMINISTRATOR POWIERZYŁ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ART. 29 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH.

INFORMACJE DODATKOWE:

-Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, produkty, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 9.07.2018