• LEGAL

Polityka prywatności

MISANTHROPY z siedzibą w Warszawie przy ul. Luciano Pavarottiego 4/30  03-289 Warszawa

kontakt:  misanthropystore@gmail.com

poważnie traktuje kwestie dotyczące polityki prywatności. Z tego względu jest dla nas priorytetem dbanie o to, żebyście nie musieli się martwić o ochronę swoich danych osobowych.

 

1.  MISANTHROPY PRZETWARZA DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW, W CELU PRAWIDŁOWEGO WYKONYWANIA UMÓW ZAWARTYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO, CO OZNACZA, ŻE DANE TE SĄ POTRZEBNE W SZCZEGÓLNOŚCI DO:

- ZAREJESTROWANIA SIĘ NA STRONIE MISANTHROPY.PL
- ZREALIZOWANIA UMOWY SPRZEDAŻY


2. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?
DANE OSOBOWE UDOSTĘPNIAMY OPERATOROM POCZTOWYM I KURIEROM W ZAKRESIE DORĘCZANIA PRZESYŁEK, BANKOM I PODMIOTOM ZAPEWNIAJĄCYM USŁUGI PŁATNICZE, ŚWIADCZĄCYM NA RZECZ ADMINISTRATORA USŁUGI PRAWNE ORAZ KSIĘGOWE ORAZ INNYM PODMIOTOM, KTÓRYM ADMINISTRATOR POWIERZYŁ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ART. 29 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH.

Przysługuje Wam prawo każdorazowo zwrócić się do nas o uzyskanie:

  • 1) informacji: o tym, czy Wasze dane są przetwarzane, oraz innych informacji w szczególności o naruszeniu ochrony danych Waszych danych;
  • 2) dostępu do Waszych danych;
  • 3) sprostowania Waszych danych;
  • 4) bycia zapomnianym (usunięcia danych z serwisu);
  • 5) ograniczenia przetwarzania Waszych danych;
  • 6 )przenoszenia Waszych danych;
  • 7) sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych;
  • 8) niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu)

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest MISANTHROPY. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Newsletter

Klienci mają możliwość subskrybowania newslettera, poprzez podanie adresu e-mail, imienia, nazwiska i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowych. Poprzez newsletter informujemy Was o najnowszych ofertach. Można w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając e-maila na adres: misanthropystore@gmail.com